مرگ بیانیه قانونی استفاده اخبار سیاسی و اجتماعی

مرگ: بیانیه قانونی استفاده اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی به ازای هر ٥٠٨ نفر یک تخت بیمارستانی ثابت در کشور وجود دارد

وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس خبری مدعی شد: ترساندن نقل و انتقالات در دریای سرخ زمانی که به یک تانکر به وسیله موشک‌هایی که از سوی کشور عزیزمان ایران به دست انص

به ازای هر ٥٠٨ نفر یک تخت بیمارستانی ثابت در کشور وجود دارد

به ازای هر ٥٠٨ نفر یک تخت بیمارستانی ثابت در کشور وجود دارد

عبارات مهم : جمعیت

وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس خبری مدعی شد: ترساندن نقل و انتقالات در دریای سرخ زمانی که به یک تانکر به وسیله موشک هایی که از سوی کشور عزیزمان ایران به دست انصارالله رسیده است مورد اصابت قرار می گیرد، بسیار واضح است.

به گزارش ایلنا، براساس آخرین سالنامه آماری (١٣٩٥)، ٩٥٤ بیمارستان در کشور وجود داشته است که میانگین تخت جهت هر بیمارستان ١٦٥، محاسبه می شود به ازای هر ٨٣٧٨٠ نفر از جمعیت کشور یک بیمارستان و به ازای هر ٥٠٨ نفر از جمعیت کشور یک تخت بیمارستانی موجود است.

بیشترین میانگین تخت به ازای هر بیمارستان ٢٢٦ و کمترین آن ٨٦ ، به ترتیب در استان های قم و کهگیلویه و بویراحمد در سال ١٣٩٥ بوده است.

بیمارستان های استان های بوشهر، چهارمحال وبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان و سیستان وبلوچستان به میزان ١٠٠ درصد دولتی، بیشترین بیمارستان دولتی و استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با ٥٨ درصددولتی، کمترین بیمارستان دولتی را در بین استان ها داشته است.

استان های البرز با ١٥٩٥٥٣ نفر و ایلام با ٥٢٧٤٢ نفر جمعیت به ازای یک بیمارستان به ترتیب بیشترین و کمترین نفر جمعیت را به ازای یک بیمارستان در سال ١٣٩٥ داشته اند.

استان سمنان با ٣٤٠ نفر به ازای یک تخت و استان البرز با ١٠٤٠ نفر به ازای هر تخت بیمارستانی، کمترین و بیشترین نفر جمعیت به ازای یک تخت بیمارستانی را دارا هستند.

به ازای هر ٥٠٨ نفر یک تخت بیمارستانی ثابت در کشور وجود دارد

واژه های کلیدی: جمعیت | خراسان | بیمارستان | بیمارستان | استان سمنان | تخت بیمارستان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz